Đã đến lúc mở rộng tuyến đường kết nối Bình Dương – Đồng Nai đang dần nhỏ bé

Tuyến đường kết nối Bình Dương với Đồng Nai đang dần trở nên nhỏ bé so với sự phát triển đô thị. Trong tương lai đòi hỏi mở rộng tuyến đường này để phục vụ nhu cầu giao thông của người dân địa phương và việc kết nối giữa 2 tỉnh phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Bộ.

Bài viết liên quan