Dừng tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột do dịch Covid-19

Chiều 12-8, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, dừng tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 16-3-2021.

Thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai công tác chuẩn bị cho lễ hội… Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, tỉnh Đắk Lắk đã xin ý kiến Chính phủ và đã được đồng ý dừng tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021, dời sang năm 2022.

Trước đó, trên cơ sở đề xuất hai phương án tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có thông báo thống nhất với phương án 2, dừng tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021 và đề xuất dời sang năm 2022 do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cà-phê gặp khó khăn, ảnh hưởng việc vận động tài trợ cho hoạt động của lễ hội… và giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột tổ chức định kỳ hai năm một lần với quy mô lễ hội cấp quốc gia.

Đắk Lắk là tỉnh có diện tích và sản phẩm cà-phê xuất khẩu lớn nhất cả nước, với diện tích hơn 203 nghìn ha, sản lượng thu hoạch hằng năm đạt hơn 450 nghìn tấn, chiếm 40% sản lượng cả nước. Kim ngạch xuất khẩu cà-phê của tỉnh hằng năm chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, đến 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Phần lớn người nông dân ở Đắk Lắk đều sản xuất cà-phê và ngành cà-phê luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Từ năm 2005 trở lại đây, nhằm phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả về kinh tế của ngành cà phê nói chung, cà phê Đắk Lắk nói riêng, đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu cho thương hiệu mang tên gọi xuất xứ hàng hóa “Cà-phê Buôn Ma Thuột”, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức “Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột” lần thứ 1 năm 2005 và lần thứ 2 năm 2008, lần thứ 3 trong năm 2011, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cà-phê trong và ngoài nước quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, từng bước nâng cao kiến thức trong sản xuất, chế biến cà-phê; đồng thời, chất lượng sản phẩm cà-phê và kim ngạch xuất khẩu ngày được tăng cao.

Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột đã được các Bộ: Công thương, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm ủng hộ và được Thường trực Chính phủ thống nhất cho tổ chức định kỳ hai năm một lần với quy mô lễ hội cấp quốc gia kể từ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013 đến nay.

Bài viết liên quan