Gia Lai: Công bố kết quả liên kết chuỗi cà phê

Dự án đã mở ra cơ hội cho người nông dân trồng cà phê của 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Bài viết liên quan