Hà Nội: Từ hôm nay, đi uống bia, cà phê phải ngồi cách nhau ít nhất 1m

Từ 0h ngày hôm nay (19.8), người đi uống bia, cà phê phải ngồi cách nhau ít nhất 1m.

Bài viết liên quan