Infographics: 9 tháng năm 2020, thu hút FDI đạt 21,2 tỷ USD

Tính đến 20/9/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 21,2 tỷ USD, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Bài viết liên quan