Tạm đình chỉ điều tra vụ làm giả tài liệu tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên, do đã hết thời hạn điều tra vụ án nhưng vẫn chưa xác định được bị can.

Vụ án này bắt nguồn từ việc ông Nguyễn Duy Phước (nhân viên thuộc Tập đoàn Trung Nguyên) bị bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Cụ thể, theo phía bà Thảo, trong quá trình TAND tỉnh Bình Dương giải quyết tranh chấp giữa bà Thảo và Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên (TNG), ông Nguyễn Duy Phước (đại diện cho TNG) đã nộp cho tòa 2 tài liệu là biên bản họp đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên và quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, với nội dung thống nhất ủy quyền cho ông Vũ đại diện phần vốn góp của TNG tại Công ty CP Cà phê Hòa tan.

Bà Thảo cho rằng không có cuộc họp này và bà không tham dự cuộc họp nào để bàn và thống nhất ủy quyền cho ông Vũ đại diện phần vốn góp của TNG tại Công ty CP Cà phê Hòa tan. Đồng thời, bà Thảo khẳng định chữ ký của bà trong tài liệu này là giả nên đã tố cáo và đề nghị trưng cầu giám định.

Từ đơn tố cáo của bà Thảo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để làm rõ hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Mới đây, phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành kết luận giám định khẳng định chữ ký trên 5 tài liệu, gồm 3 biên bản và quyết định của đại hội cổ đông (về việc mua cổ phần trong Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp, ngày 7-12-2009); 2 biên bản họp đại hội cổ đông vào các ngày 3-1-2012, ngày 5-4-2013 và ngày 22-11-2013 và danh sách cổ đông Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên, đều do ông Vũ và bà Thảo ký ra.

Tuy nhiên, phía bà Thảo cho rằng Công an tỉnh Bình Dương đã lấy các tài liệu khác, không liên quan đến nội dung tố cáo của bà Thảo để giám định.

Bài viết liên quan