Thông báo cuộc thi “Sáng tác Slogan Sài Gòn Land”

1.Mục đích – ý nghĩa.

Thực hiện chủ trương của Ban lãnh đạo Sài Gòn Land với mong muốn xây dựng một thông điệp phù hợp với tầm nhìn – sứ mệnh và giá trị cốt lõi. Ban lãnh đạo Sài Gòn Land phát động cuộc thi “Sáng tác Slogan Sài Gòn Land”.

Cuộc thi sáng tác Slogan nằm trong kế hoạch tái định vị thương hiệu Sài Gòn Land nhằm đáp ứng các mục tiêu về truyền thông & tiếp thị thương hiệu trong chiến lược phát triển toàn diện giai đoạn mới, hướng tới trở thành một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực Bất động sản tại Khu vực phía Nam.

2. Đối tượng dự thi.

Tất cả CBNV đang công tác và làm việc tại Sài Gòn Land

3. Hình thức tham gia.

Phương thức : Mỗi cá nhân hay nhóm tác giả khi tham gia cần ghi đầy đủ thông tin quy định trong phiếu dự thi tại: 

http://slogan.saigonland.group 

4. Nội dung yêu cầu.

Số lượng Slogan tham gia dự thi

 • Mỗi cá nhân hay nhóm tác giả tham gia được gửi không giới hạn số lượng Slogan.
 • Trường hợp slogan dự thi có nội dung giống nhau, bài dự thi gửi đến BTC trước (căn cứ thời điểm nhận thư, email, điền phiếu trực tuyến) phiếu nào gửi trước sẽ được công nhận trước để đưa vào danh sách xét giải.
 • Các câu slogan đạt giải sẽ thuộc sở hữu của Sài Gòn Land.

 Yêu cầu về Slogan

 • Slogan viết bằng tiếng Việt (không sử dụng tiếng anh)
 • Không sử dụng từ địa phương, từ lóng hay tiếng nước ngoài khác.

 Slogan phải đảm bảo các yếu tố sau

 • Số lượng từ trong Slogan không quá 10 từ, Chủ đề liên quan đến Tên công ty và các dự án Công ty đang làm chủ đầu tư.
 • Ngôn ngữ phải trong sáng, tránh các từ ngữ gây phản cảm hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 • Nội dung ngắn gọn, có ý nghĩa, dễ nhớ, dễ hiểu.
 • Nội dung thể hiện chức năng, vị thế, quy mô của Sài Gòn Land hiện tại và phát triển trong tương lai; đặc trưng về chất lượng dịch vụ bất động sản; giá trị tạo ra cho khách hàng.
 • Truyền tải được thông điệp ấn tượng, khơi gợi trí tưởng tượng, thể hiện sự sáng tạo và bản sắc riêng, gắn liền với những giá trị của Sài Gòn Land.
 • Tuyệt đối không được sao chép, sửa chữa, trùng lắp với slogan của các tổ chức, cá nhân khác và chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi tương tự nào. Nếu phát hiện slogan đạt giải đã được sử dụng hoặc đã tham dự cuộc thi khác và vi phạm luật sở hữu trí tuệ hay bản quyền, BTC sẽ hủy kết quả cuộc thi, người đạt giải phải hoàn lại 100% giá trị giải thưởng đã nhận từ BTC và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan khác (nếu có) về việc bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm bản quyền gây ra.

5. Thời gian tham gia dự thi.

Thời gian gửi bài thi: từ ngày 09/09  – 30/09/2020.
Thời gian chấm bài: từ 01/10 – 03/10/2020.
Thời gian công bố kết quả: dự kiến vào ngày 07/10/2020.
 

6. Thành phần Ban giám khảo và tiêu chí chấm điểm.

 • Mỗi thành viên của Ban giám khảo chấm điểm độc lập.
 • Ban Giám khảo tổng hợp kết quả chấm điểm đối với tất cả các bài dự thi.

Tiêu chí chấm điểm:  (Thang điểm 1-10. Tổng điểm tối đa 50)

 • Ngôn ngữ bao hàm được ý nghĩa đảm bảo tính ngắn gọn ( 1-10 đ)
 • Sự phù hợp về ý nghĩa với lĩnh vực hoạt động( 1-10 đ)
 • Sự khác biệt ( 1-10 đ)
 • Khả năng liên tưởng và gợi mở ( 1-10 đ)
 • Giá trị vượt trội ( 1-10 đ)

7. Cơ cấu giải thưởng.

 • 01 Giải đặc biệt: 3.000.000 VNĐ
 • 01 Giải nhất: 1.500.000 VNĐ
 • 01 Giải Ba: 500.000 VNĐ
 • Đạt yêu cầu và được sử dụng nguyên vẹn làm Slogan chính thức của Sài Gòn Land hoặc các dự án của Công ty đang phân phối). Trong trường không tìm được Slogan phù hợp Ban tổ chức sẽ tìm ở một cuộc thi khác.
 • Thông tin liên hệ vui lòng gửi mail về: thongtin@saigonland.group

Bài viết liên quan